MENU
OFERTY SPECJALNE
Loveat Catering Dietetyczny
Rób zakupy taniej nawet o 50%
pokaż Hasło
pokaż Hasło

Proszę wpisać co najmniej 6 znaków.

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELACH MARKETINGOWYCH ORAZ ZGODNIE TREŚCIĄ UDZIELONYCH ADMINISTRATOROWI ZGÓD. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA JEST ZGODA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

DANE BĘDĄ PRZETWARZANE DO CZASU, W KTÓRYM USTANIE CEL, DLA KTÓREGO ZOSTAŁY ZEBRANE LUB SPRZECIWU, CO DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W ZALEŻNOŚCI CO NASTĄPI PIERWSZE. KAŻDY MA PRAWO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH I WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA. KAŻDY MA PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRĄ UDZIELIŁ ADMINISTRATOROWI. WYCOFANIE ZGODY NIE MA WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO PRZED JEJ COFNIĘCIEM. KAŻDY MA PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ W TYM WYCOFANIE UDZIELONEJ ZGODY, MOŻNA WYKONAĆ PRZEZ ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WYKORZYSTUJĄC DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA LUB INSPEKTORA OCHRONY DANYCH WSKAZANE WE WSTĘPIE.

Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE.

NA PODANY NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 172 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 LIPCA 2004 R. PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (T.J. DZ. U. Z 2014 POZ. 243).

pokaż Hasło

Jak to działa?

Jeśli ktoś z Twoich znajomych kupi dietę na minimum 10 dni i poda Twój unikatowy kod, otrzyma na powitanie rabat 50 zł do wykorzystania w naszym serwisie.

A co dla Ciebie? Za każdy wykorzystany dzień diety przez Twojego znajomego otrzymujesz od nas 1 zł.

Zdobywaj Premię 10 zł za polecenia:
Za każde zebrane 10 zł w Loveat Friends damy Ci kolejne 10 zł z własnej kieszeni!

Im więcej razy nas polecisz, tym więcej pieniędzy w Twoim portfelu!

Proste, prawda?

Warto wiedzieć:

  • Polecaj Loveat znajomym, którzy jeszcze nas nie spróbowali

  • Za każde 10 zł uzbierane w Loveat Friends otrzymujesz 10 zł z naszej kieszeni

  • Stan konta możesz sprawdzić po zalogowaniu się na konto

  • Środkami z Portfela możesz pokryć do 50% wartości swojego zamówienia

  • Środki w Portfelu aktywują się po każdym wykorzystanym dniu osoby, która użyła Twojego kodu

  • Środki w Portfelu nie łączą się z ofertami specjalnymi