{{ message }}

1

Wybierz rodzaj diety:

{{ diet.displayName }}

(I i II śniadanie, obiad)

2

Wybierz kaloryczność:

{{ kcal.value }}

3

Ilość dni:

Zestaw próbny możesz zamówić
tylko raz

4

Wybierz dzień rozpoczęcia diety:

Jeżeli wybierzesz tą opcje dostarczymy Ci twoją dietę od dnia rozpoczęcia łącznie z weekendami

Ta opcja uwzględnia dni w tygodniu wraz z sobotami, bez niedziel

5

Dane kontaktowe. (wymagane):

6

ZAMÓW:

Koszt jednego dnia: {{ singleDayCost }} PLN

Do zapłaty: {{ totalCost }} PLN
Administratorem danych osobowych jest firma Adam Zimniak, z siedzibą w Łodzi (91-763) przy ul. Księdza Stanisława Staszica 21/15, biuro@loveatcatering.pl. ROZWIŃ Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.


WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADAM ZIMINIAK W CELACH MARKETINGOWYCH I REKLAMOWYCH ZGODNIE ROZWIŃ Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE.


WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADAM ZIMINIAK W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO WYKONYWANEGO ROZWIŃ NA PODANY NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 172 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 LIPCA 2004 R. PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (T.J. DZ. U. Z 2014 POZ. 243).

Zamówienie w trakcie składania